De ce este necesar acest proiect?

Problema identificată de noi este faptul că educația formală nu dezvoltă spiritul civic în rândul tinerilor. Înțelegem această problemă în două dimensiuni:

Partea I: lipsa spiritului civic

Conform celui mai recent Eurobarometru Flash, tinerii din România nu se implică aproape deloc în activități civice, sociale sau sportive. Gradul de participare este mult sub media europeană – și în scădere față de anii trecuți – de cele mai multe ori ocupând ultimul loc, alături de Bulgaria. Din aceeași sursă aflăm că doar 17% dintre tineri se implică în activități de voluntariat, iar majoritatea covârșitoare este reprezentată de acțiuni cu impact local, foarte puține la nivel național și aproape deloc la nivel european sau internațional.

Partea a II-a: deficiențele educației formale

Programul-cadru din învățământul liceal pentru filiera teoretică nu include ore de educație civică. Subiecte ce țin de educația civică sunt abordate la ora de filosofie, în clasa a XII-a, la orele de istorie, pe toată durata ciclului liceal, la orele de sociologie (doar la profilul umanist), în clasa a XI-a și, tangențial, la orele de geografie, religie, literatura română și alte ore. Deși, în teorie, toate programele își propun să dezvolte competențe civice active, în practică, orele prezintă un grad ridicat de pasivitate. Sunt mai mulți factori care fac dificilă desfășurarea unor activități interactive și substanțiale:

  • timp insuficient
  • număr mare de elevi într-o clasă
  • distribuirea subiectelor pe mai mulți ani și în mai multe materii

Informația există în programa de liceu, însă este foarte greu, în condițiile sistemului de învățământ, ca aceasta să determine elevii să se implice civic sau măcar să rețină pe termen lung elementele importante

Contribuie direct la acest proiect! Donează orice sumă mai mare de 5 lei prin platforma Bursa Binelui și sprijină cursurile de Educație Civică pentru liceeni.

Donează pentru cursurile de Educație Civică!
civelevi

Acesta va fi numărul elevilor care vor putea participa la curs. Vom merge în 15-20 de licee din București și ne vom adresa elevilor de 17-18 ani, adică cei de clasa a XI-a

Ce soluții propune proiectul nostru?

Central acestui proiect sunt cele patru cursuri pe care le vom dezvolta. În același timp, toți participanții vor fi implicați în proiecte civice unde vor putea aplica abilitățile și cunoștințele dobândite de pe urma cursurilor. Pentru a realiza acest lucru, îi vom ajuta să se organizeze în grupuri informale de educație civică. Dar mai întâi câteva detalii despre cursuri:

Curs Introductiv de Filosofie Politică

Primul din serie, are ca scop formarea gândirii critice necesare înțelegerii fenomenelor sociale și politice. Constă în parcurgerea a două texte filosofice în întregime, „Discurs Asupra Originii Inegalității” de J. J. Rousseau și „Despre Libertate” de J. S. Mill. Este o adaptare în limba română a cursurilor de anul trecut.

Curs Drept Constituțional

Despre drepturile, obligațiile și instituțiile locale și naționale, acest curs are ca scop situarea elevilor în spațiul civic românesc: care este rolul cetățeanului în societate, ce responsabilități are, ce mecanisme de exprimare a voinței are; care sunt instituțiile și organizațiile de impact civic și în ce relație se află acestea cu cetățenii.

Curs Instituții Europene

Cursul de faţă are ca scop conturarea contextului european, pornind de la modelul naţional, pentru a înţelege mai bine ce reprezintă calitatea de “cetăţean european”; temele abordate sunt rolul instituţiilor şi procesul decizional în Uniunea Europeană; valori europene, drepturi şi obligaţii; cetăţenia europeană; comunicarea cu UE (Iniţiativa Cetăţenească); Serviciul European de Voluntariat.

Curs Instituții Internaționale

Ultimul curs din serie are drept scop introducerea dimensiunii globale, prezintă structura organizațiilor internaționale și oferă un cadru pentru informare și implicare în activități cu impact în afara țării.

Participanţii vor fi îndrumaţi şi ajutaţi să se implice activ în proiecte practice; exemplele de mai jos au fost alese pentru caracterul lor interactiv, pentru potenţialul lor sau pentru aplicabilitatea reală pe care o au:

  1. Proiecte de informare: dezbateri/prezentări în licee (3-4 astfel de prezentări, prin care informaţia va fi diseminată la nivelul grupului beneficiarilor indirecţi);
  2. Crearea unui blog informativ despre alegeri și instituții, scris de liceeni pentru liceeni;
  3. Inițierea, de către participanți, a unor petiții relevante problemelor tinerilor, adresate autorităților sau instituților vizate (locale, naționale, europe);
  4. Realizarea unui portofoliu de infografice despre modele instituţionale, proces decizional, atribuţii, sistem de vot, drepturi şi obligaţii, etc. ce vor putea fi distribuite pe internet și prin licee;
  5. Crearea unor grupuri informale de participare la nivelul liceelor, prin intermediul cărora elevii să poată continua şi aprofunda procesul de informare, să poată intra în contact cu ONG-uri, etc.

Cum rezolvă propunerea noastră problemele identificate?

Ne așteptăm să avem cel puțin 120 de absolvenți pentru cursuri. La sfârșitul experienței, aceștia vor putea să poarte o conversație coerentă despre problemele sociale și civice la toate nivelele acoperite, vor ști unde să acceseze informații suplimentare și vor avea motivația necesară să voteze responsabil și să se implice în activități civice la orice nivel vor dori.
Totodată, estimăm că proiectele dezvoltate de aceștia vor ajunge direct la cel puțin 1500 de alți tineri (prin activități de informare și participare dezvoltate prin licee) și mult mai mulți indirect (vizualizări articole blog, vizualizări online infografice etc.)

Problema identificată are două dimensiuni: implicarea civică scăzută și deficiențe în educația formală. Legat de prima dimensiune, între 120 și 160 de elevi vor participa direct și vor fi informați și motivați să se implice mai departe în proiecte civice. Impactul este mai mare pe a doua dimensiune: cursurile, materialele de suport și cele dezvoltate din proiectele participanților reprezintă un sprijin adus educației formale. Metodele, exemplele și activitățile noastre pot fi preluate de profesori sau de grupuri informale de elevi și adaptate lecțiilor relevante din programă.

Proiectul prezintă un potențial ridicat de replicare, atât în forma curentă, cât și după câteva mici adaptări. Astfel, suportul de curs poate fi foarte ușor dezvoltat într-un program de formare tutori și cursul poate fi dezvoltat în alte zone din țară. De asemenea, suferind câteva adaptări, poate fi transformat într-un opțional de liceu pentru elevii de clasa a XI-a.
Ne propunem să repetăm acest proiect în fiecare an școlar folosindu-ne de rețele informale create. Absolvenții cursulurilor vor putea deveni tutori în cadrul proiectelor viitoare. Totodată, suportul de curs poate fi reutilizat.

 

Care sunt costurile?

civcost

Costurile acoperă minimul necesar pentru desfășurarea cursurilor: chiria sălii, transport, costuri de print pentru materialele suport, materialele de promovare și un minim pentru tutori. Aceștia din urmă vor dezvolta cursurile și le vor susține, timp de două ore în fiecare săptămână. Toate pregătirile și feedback-ul  necesare în proiect înseamnă cel puțin alte trei ore în fiecare săptămână. Nu este un efort mic ceea ce cerem, astfel că vrem să le putem oferi tutorilor o minimă recompensă pentru timpul investit: un contract de muncă cu 35 de lei NET pentru fiecare oră de curs.