Gândirea critică este gândirea clară, rațională și liberă. Aceasta nu se bazează pe acumularea de informație, ci pe dezvoltarea capacității de a procesa informația. Sub umbrela gândirii critice intră următoarele capacități:

  • de a identifica, înțelege și realiza conexiuni logice între idei și argumente proprii,
  • de a detecta greșeli de raționament în argumente și prezentări,
  • de a rezolva probleme cu grad sporit de dificultate,
  • de a înțelege relevanța și importanța unor idei,
  • de a identifica contextul și implicațiile unui argument sau ale unei idei,
  • de a identifica, construi și înțelege justificările din spatele unor opinii, argumente sau credințe
  • de a construi argumente și idei noi pe baza celor acumulate până la momentul actual
  • de a distinge între fapte, opinii și judecăți de valoare

Un elev care posedă aceste calități poate rezolva mult mai ușor problemele de matematică, poate înțelege mult mai bine orice text sau argument de la orice materie, fără să necesite să rețină cantități enorme de informație . Gândirea critică este o calitate esențială atât în viața personală, cât și în cea profesională. În primul rând, facilitează transmiterea propriilor idei și înțelegerea ideilor altora, făcând comunicarea mult mai benefică și productivă. Mai mult, accelerează asimilarea informațiilor noi și derivarea consecințelor acestora. Aceste abilități sunt esențiale în orice domeniu de muncă.

Abilitățile sunt universale și pot ajuta în înțelegerea conceptelor științifice și sociale. Alături de creativitate, gândirea critică este crucială în inovație, cercetare și dezvoltare.

În fine, dezvoltarea gândirii critice nu aduce beneficii doar pentru indivizii formați, ci și pentru societatea din care fac parte. Gândirea critică vindecă o societate de prejudecăți și pasivitate, făcând conceptele politice și sociale mult mai accesibile și responsabilizând participanții să se informeze și să se implice.

Metoda Socratică

Metoda socratică este una dintre cele mai apreciate forme benefice dezvoltării gândirii critice. Organizația noastră oferă două tributuri dialogurilor socratice: numele asociației este titlul grecesc al celui mai cunoscut dialog scris de Platon – Republica – iar logo-ul nostru este inspirat dintr-un fragment ce ilustrează foarte bine metoda socratică din dialogul Meno. Metoda socratică pornește de la ideea ca fiecare om are capacitatea logică de a înțelege și afla orice răspuns. Nu este necesar să înveți pe cineva un anume lucru, ci doar să îi pui întrebările potrivite. Avantajul principal al acestei metode este că fiecare elev este implicat în mod activ în procesul de învățare, care-i un efort personal. Dezavantajul principal – și probabil singurul – este faptul că tutorele trebuie să pregătească foarte bine întrebările, ceea ce necesită experiență și multe ore de muncă.

Metoda socratică sau adaptări ale ei funcționează în predarea matematicii, literaturii, științelor sociale și științele naturii. În cazul cursurilor de limbă, implementarea metodei este mai dificilă. Asociașia noastră însă folosește principiile din spatele aceste metode pentru a descoperi și alte elemente ce pot fi folosite pentru dezvoltarea gândirii critice și înțelegerea logică a subiectelor abordate. Astfel, numărul redus de elevi per tutore, timpul alocat fiecărui elev, accentul pe interactivitate și comunicare, folosirea extensivă a dialogului și a întrebărilor sunt menite să producă același rezultat ca metoda socratică: elevul este în control asupra procesului de învățare, având în tutore un partener și ghid pentru descoperirea propriului potențial de înțelegere.