Raport de activitate, cheltuieli și venituri în 2018

2018 a fost un an în care Politeia și-a extins implicarea în comunitatea din Dârvari. Deși au existat planuri pentru un curs de antreprenoriat în București și pentru alte activități, resursele avute la disponziție ne-au limitat la implicarea de la Școala nr. 2 din satul Dârvari, comuna Ciorogârla, județul Ilfov, unde am intrat în al patrulea an de activitate. Colaborările cu școala și cu primăria s-au întârit, iar rezultatele s-au văzut: am reușit să readucem la școală o fată minoră, care abandonase și care are un copil în creștere, am reușit să evităm abandonul unui alt elev, am oferit sprjin social important pentru alte două mame cu copii nou-născuți și pentru o familie cu un copil cu dizabilități.

Pe scurt, 2018 pentru Politeia a însemnat:

  • activități de tip after school, săptămânale, în prima jumătate a anului, la care au participat în jur de o sută de elevi, susținute de către volutari Politeia (două ore pe săptămână) dar și de cadre didactice ale școlii (11 ore pe săptămână);
  • sprijin social, care a însemnat haine, încălțări, rechizite, mâncare, scutece, lapte praf șamd, dar și transport și facilitare comunicare cu instituții publice – dispensar, școală, spital, primărie, stare civilă șamd. pentru peste 60 de familii;
  • sprijin pentru școală și cadre didactice pentru organizarea Săptămânii Altfel, inclusiv o excursie-visită la Parlamentul României;
  • asigurarea unui fond de carte pentru lectură și pentru lucru suplimentar;
  • înființarea și dotarea, prin facilitarea unei donații directe către școală, a unui laborator de informatică în școală;

Activitățile de tip after-school au fost bine primite atât de către cadrele didactice, cât și de către elevi și părinți. Din păcate, concluziile cadrelor didactice au fost similare cu cele ale voluntarilor Politeia din anii anteriori, anume că la orele remediale, prezența a fost mai scăzută exact la elevii care chiar ar fi avut nevoie de aceste ore suplimentare, interesul fiind mai mare în rândul elevilor cu rezultate mai bune. Chiar și la nivelul clasei I, problemele socio-economice ale unei familii se reflectă în prezența elevilor și capacitatea de a participa la activitățile educaționale cu o oarecare constanță și consistență. Dacă elevii au probleme care le afectează prezența la școală, aceleași probleme îi împiedică și să vină recurent la activitățile remediale organizate la școală.

Sprijinul social acordat în afara școlii s-a axat mai mult pe familie în general, încercând să adresăm din problemele socio-economice care aduc copiii în risc de abandon școlar. Astfel, în cazurile pe care le-am considerat cele mai urgente, am asigurat un sprijin consistent, de la asigurat hrană și haine, până la facilitat transport la spital și mediat relația cu autoritățile publice locale pentru obținerea actelor de identitate. Am căutat să mediem și legătura cu angajatorii, precum și cu alți donatori care au ajutat mai departe cu materiale de construcții pentru consolidat încăperi, cu materiale necesare pentru încălzirea locuinței șamd.

Situația contabilă se prezintă astfel:

Total încasări: 23.200,53 lei
Total donații individuale: 3.338 lei
Total 2%: 7.195,29 lei
Total donații PayPal: 7.147,24 lei
Total donații Bursa Binelui: 2.520 lei
Total sponsorizări: 3.000 lei

Total cheltuieli: 29.058,65 lei
Rechizite și materiale școală: 3.591.85 lei
Sprijin social familii (scutece, mâncare, lapte praf, haine, încălțări etc): 14.513,27 lei
Transport (Benzină): 509,33 lei
Cărți: 1.793,7 lei
Salarii profesori: 6.440,51 lei
Contabilitate: 1.100 lei
Masă excursie copii: 744,19 lei
Alte cheltuieli (ochelari pentru un copil, domeniu site, costuri poștă): 365,8 lei

Politeia a încheiat anul cu 12.368,54 lei în cont, bani pe care îi va cheltui, alături de sumele pe care vom continua să le strângem din donații, în:

  • amenajarea bibliotecii școlii;
  • finalizarea dotării laboratorului de informatică;
  • sprijinirea cadrelor didactice cu materiale necesare activităților educaționale și recreative;
  • activități extrașcolare pentru elevi;
  • sprijin social pentru elevi și familiile din care provin.

Fondatorul și directorul general Politeia, Mihai Vasile, a devenit profesor suplinitor al școlii, opțiunea pentru anii viitori fiind aceea de a deveni profesor titular în sistemul de învățământ și continuarea adresării problemelor sistemice din interiorul școlii și al comunității. Mulțumim celor care ne-au fost alături în 2018 și în anii anteriori. Vă așteptăm alături de noi și în ultimele luni de activitate.

Raport de activitate, cheltuieli și venituri în 2019

În anul 2019, activitatea Politeia a fost restrânsă la sprijinul acordat comunității din Dârvari, date fiind limitările impuse de resursele puține disponibile. Intenția a fost ca pe parcursul anului 2019 să încheiem activitatea Asociației, însă ne-am dorit să continuăm într-o formă sau alta să sprijinim familiile cu care lucrăm de mai bine de 5 ani.

În prima parte a anului 2019, Mihai Vasile a continuat să predea fizică elevilor școlii nr. 2 din Dârvari. Totodată, Politeia a oferit un curs gratuit de informatică și tehnologia informației și comunicării (TIC) pentru două grupe de copii (clasa a IV-a, respectiv clasele VI-VIII).

Am continuat asigurarea unui minim de rechizite și materiale educaționale pentru elevii școlii atât în prima parte a anului 2019, cât și la începutul anului școlar 2019-2020. Totodată, am finalizat dotarea laboratorului de informatică prin achiziționarea unui videoproiector și a altor componente necesare.

Iunie 2019 a fost reprezentat un moment important pentru Polteia, marcând finalul ciclului gimnazial inferior pentru clasa de elevi cu care am început implicarea în comunitatea din Dârvari. 4 ani de zile am fost alături de acești elevi, de profesorii lor și de familiile lor. Am înțeles problemele cu care se confruntă și ne-am adaptat activitățile nevoilor lor. Prima și cea mai importantă lecție pe care am învățat-o de la ei a fost că „educație gratuită” sau „acces gratuit la educație” nu înseamnă doar absența unei taxe de școlarizare/de participare la cursuri, ci pentru mulți, pentru cei care provin din familii dezavantajate, asigurarea accesului gratuit înseamnă și asigurarea unui minim material pentru a permite accesul (haine, rechizite, încălțări, mâncare, îngrijire medicală). Datorită lor am înțeles cât de strâns legate sunt educația și statutul socio-economic al familiei. Întrucât o parte importantă din elevii ce formau grupul inițial au repetat un an și sunt încă la gimnaziu, vom prezenta un raport special după finalizarea anului școlar 2019-2020 privind evoluția acestora și impactul activităților noastre asupra lor.

Politeia a continuat să ofere sprijin social familiilor aflate în dificultate și în 2019, asigurând, la începutul anului școlar, haine, rechizite, încălțări și, în câteva ocazii, alimente pentru patru familii.

Raport financiar 2019

Sold Inițial: 12.368,54 lei

Sold final: 10.081,90 lei

Total încasări (donații primite pe parcursul anului + sume rezultate prin redirecționarea a 2% din impozit): 6.173,74 lei

Total cheltuieli: 6.797,5 lei
Videoproiector și alte componente necesare laborator informatică Dârvari: 3.426,95 lei

Servicii contabile: 500 lei

Servicii web hosting: 51 lei

Haine și încălțări pachete sociale: 2.392 lei

Rechizite: 1.118,5 lei

Cărți: 309 lei

Separat, o strângere de fonduri informală a fost organizată în februarie, pentru a asigura o parte din cheltuielile aferente participării elevilor la petrecerea de final de an (banchetul de la finalul clasei a VIII-a), în urma căreia s-au strâns aproximativ 2.000 lei.

Pentru 2020, intenția era ca suma rămasă în cont la finalul anului 2019 (10.000 lei) să fie folosită pentru a asigura sprijin câtorva familii și pentru organizarea unei serii de ateliere de scriere creativă pentru elevii, profesorii și părinții elevilor din Dârvari ce s-ar fi încheiat cu publicarea unui volum colectiv de texte tip „file de jurnal”. Criza cauzată de pandemia COVID19 de la începutul anului a schimbat planurile, astfel că a fost organizată o activitate urgentă de strângere de fonduri pentru asigurarea unor pachete alimentare și sanitare. Mai multe detalii găsiți aici, însă vom continua să actualizăm informațiile pe parcursul anului.

Mulțumim voluntarilor și donatorilor, partenerilor instituționali și beneficiarilor. Planul în momentul de față pentru 2020 este să continuăm să fim alături de comunitatea din Dârvari cum putem, în funcție de cum va evolua și criza cauzată de pandemie.

Raport  redactat în 20 aprilie 2020.