Despre Proiectul HouseInc

Asociația Politeia este partener în proiectul HouseInc, finanțat de programul european Horizon, proiect care își propune să adreseze criza locuințelor din Uniunea Europeană prin analiza multidimensională a inegalităților locative. Confruntându-se cu o lipsă de locuințe accesibile și sustenabile, UE se vede în fața unei provocări majore, cu un număr mare de oameni trăind în condiții precare. Proiectul se va desfășura în perioada februarie 2024 – Ianuarie 2027.

Obiectivele HouseInc

  • Analiza inegalităților: Explorarea cauzelor și efectelor inegalității în domeniul locuințelor, cu un accent pe comunitățile marginalizate.
  • Soluții politice: Contribuția la dezvoltarea de politici care să promoveze accesul la locuințe accesibile și incluzive.
  • Impact social: Îmbunătățirea calității vieții și sprijinirea coeziunii sociale prin locuințe de calitate.

 

Metodologia HouseInc

HouseInc va evalua factorii determinanți ai inegalităților locative și va testa impactul acestora la nivel micro, mezo și macro. Proiectul va adopta o perspectivă holistică, oferind soluții pentru a ușura povara inegalității locuințelor în patru comunități marginalizate din Europa, inclusiv în România.

HouseInc pune accent pe justiția socială și sustenabilitate, urmărind să sprijine comunitățile vulnerabile și să identifice barierele sistemice care apar în calea egalității locative. Prin implicarea oamenilor și co-crearea de soluții, proiectul vizează o tranziție verde și echitabilă în sectorul locuințelor.

Parteneri

Co-funded by the European Union under project ID 101132513. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or CINEA. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.