ANUNȚ ACHIZIȚIE SERVICII PENTRU REALIZAREA ȘI REDACTAREA UNUI RAPORT PRIVIND PROBLEMELE TINERILOR LA LOCUL DE MUNCĂ ÎN CADRUL PROIECTULUI „ELEVI ACTIVI = VIITORI CETĂȚENI ACTIVI ȘI LUCRĂTORI RESPECTAȚI”

Asociația Politeia implementează proiectul „Elevi activi = viitori cetățeni activi și lucrători respectați” finanțat prin programul Active Citizens Fund România, finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.

În cadrul acestui proiect avem nevoie să achiziționăm servicii pentru realizarea și redactarea unui raport privind problemele tinerilor la locul de muncă și gradul de conștientizare al acestora privind drepturile pe care le au. Valoarea estimată: 18.000 lei (optsprezece mii lei), fără TVA.

În acest context, vă rugăm să ne transmiteți prin email o ofertă până la data de 28 iunie, ora 10.00.

În cazul în care aveți nevoie de informații suplimentare, vă rugăm să le adresați telefonic la 0727778858 sau prin email la adresa politeia.ro@gmail.com.

Responsabil achiziții: Mihai Vasile

Specificații tehnice raport:

Raportul va consta într-un studiu sociologic ce va analiza rezultatele unei cercetări cantitative comandate de Asociația Politeia. Subiectul cercetării este reprezentat de problemele tinerilor la locul de muncă și gradul de conștientizare al acestora privind drepturile pe care le au.

Studiul sociologic va aborda următoarele întrebări de cercetare:

(1) Care sunt așteptările tinerilor legate de piața muncii?

(2) Care sunt problemele pe care le întâmpină tinerii pe piața muncii?

(3) Care este gradul de conștientizare privind drepturile pe care tinerii le au la locul de muncă?

(4) Care este gradul de informare al tinerilor cu privire la și percepția asupra sindicatelor?

Raportul va conține recenzia literaturii de specialitate, analiza datelor calitative, concluziile acestora, precum și recomandările și lecțiile învățate care vor putea fi formulate.

Atribuțiile și responsabilitățile contractantului și ale achizitorului

Atribuțiile contractantului sunt următoarele:

  • analiza datelor și scrierea raportului final
  • prezentarea raportului final pentru echipa proiectului

Atribuțiile achizitorului sunt următoarele:

  • furnizarea feedback-ului asupra raportului cercetării.

Abordare și metodologie în cadrul contractului:

Între contractant și achizitor va există o comunicare permanentă, întâlniri periodice, astfel încât toate aspectele să fie clarificate la timp și planul de lucru să fie respectat.

Denumirea produsului: Studiu sociologic

Cantitatea și unitatea de măsură: conform listei de mai sus

Locul de livrare: format digital

Data de livrare: 30 iulie 2022

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *