Raport de activitate, cheltuieli și venituri în 2018

2018 a fost un an în care Politeia și-a extins implicarea în comunitatea din Dârvari. Deși au existat planuri pentru un curs de antreprenoriat în București și pentru alte activități, resursele avute la disponziție ne-au limitat la implicarea de la Școala nr. 2 din satul Dârvari, comuna Ciorogârla, județul Ilfov, unde am intrat în al patrulea an de activitate. Colaborările cu școala și cu primăria s-au întârit, iar rezultatele s-au văzut: am reușit să readucem la școală o fată minoră, care abandonase și care are un copil în creștere, am reușit să evităm abandonul unui alt elev, am oferit sprjin social important pentru alte două mame cu copii nou-născuți și pentru o familie cu un copil cu dizabilități.

Pe scurt, 2018 pentru Politeia a însemnat:

  • activități de tip after school, săptămânale, în prima jumătate a anului, la care au participat în jur de o sută de elevi, susținute de către volutari Politeia (două ore pe săptămână) dar și de cadre didactice ale școlii (11 ore pe săptămână);
  • sprijin social, care a însemnat haine, încălțări, rechizite, mâncare, scutece, lapte praf șamd, dar și transport și facilitare comunicare cu instituții publice – dispensar, școală, spital, primărie, stare civilă șamd. pentru peste 60 de familii;
  • sprijin pentru școală și cadre didactice pentru organizarea Săptămânii Altfel, inclusiv o excursie-visită la Parlamentul României;
  • asigurarea unui fond de carte pentru lectură și pentru lucru suplimentar;
  • înființarea și dotarea, prin facilitarea unei donații directe către școală, a unui laborator de informatică în școală;

Activitățile de tip after-school au fost bine primite atât de către cadrele didactice, cât și de către elevi și părinți. Din păcate, concluziile cadrelor didactice au fost similare cu cele ale voluntarilor Politeia din anii anteriori, anume că la orele remediale, prezența a fost mai scăzută exact la elevii care chiar ar fi avut nevoie de aceste ore suplimentare, interesul fiind mai mare în rândul elevilor cu rezultate mai bune. Chiar și la nivelul clasei I, problemele socio-economice ale unei familii se reflectă în prezența elevilor și capacitatea de a participa la activitățile educaționale cu o oarecare constanță și consistență. Dacă elevii au probleme care le afectează prezența la școală, aceleași probleme îi împiedică și să vină recurent la activitățile remediale organizate la școală.

Sprijinul social acordat în afara școlii s-a axat mai mult pe familie în general, încercând să adresăm din problemele socio-economice care aduc copiii în risc de abandon școlar. Astfel, în cazurile pe care le-am considerat cele mai urgente, am asigurat un sprijin consistent, de la asigurat hrană și haine, până la facilitat transport la spital și mediat relația cu autoritățile publice locale pentru obținerea actelor de identitate. Am căutat să mediem și legătura cu angajatorii, precum și cu alți donatori care au ajutat mai departe cu materiale de construcții pentru consolidat încăperi, cu materiale necesare pentru încălzirea locuinței șamd.

Situația contabilă se prezintă astfel:

Total încasări: 23.200,53 lei
Total donații individuale: 3.338 lei
Total 2%: 7.195,29 lei
Total donații PayPal: 7.147,24 lei
Total donații Bursa Binelui: 2.520 lei
Total sponsorizări: 3.000 lei

Total cheltuieli: 29.058,65 lei
Rechizite și materiale școală: 3.591.85 lei
Sprijin social familii (scutece, mâncare, lapte praf, haine, încălțări etc): 14.513,27 lei
Transport (Benzină): 509,33 lei
Cărți: 1.793,7 lei
Salarii profesori: 6.440,51 lei
Contabilitate: 1.100 lei
Masă excursie copii: 744,19 lei
Alte cheltuieli (ochelari pentru un copil, domeniu site, costuri poștă): 365,8 lei

Politeia a încheiat anul cu 12.368,54 lei în cont, bani pe care îi va cheltui, alături de sumele pe care vom continua să le strângem din donații, în:

  • amenajarea bibliotecii școlii;
  • finalizarea dotării laboratorului de informatică;
  • sprijinirea cadrelor didactice cu materiale necesare activităților educaționale și recreative;
  • activități extrașcolare pentru elevi;
  • sprijin social pentru elevi și familiile din care provin.

Fondatorul și directorul general Politeia, Mihai Vasile, a devenit profesor suplinitor al școlii, opțiunea pentru anii viitori fiind aceea de a deveni profesor titular în sistemul de învățământ și continuarea adresării problemelor sistemice din interiorul școlii și al comunității. Activitatea Politeia se va încheia la finalul acestui an școlar, în iulie 2019, când vom prezenta și un raport final. Mulțumim celor care ne-au fost alături în 2018 și în anii anteriori. Vă așteptăm alături de noi și în ultimele luni de activitate.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *